Razmišljajte unaprijed

Zašto nije svejedno jeste li u A, B ili C kategoriji mirovinskog fonda?

Razmišljajte o sebi, svojoj obitelji i budućnosti te na vrijeme donesite financijski plan koji će vam olakšati starost. Pročitajte kako posluju obavezni mirovinski fondovi i koja je opcija najbolja za vas

By 24ContentHaus | 05.07.2021.

Powered by:

facebook share

Većina zaposlenih građana Hrvatske članovi su jednog od četiri obvezna mirovinska fonda. Iz njihove se mjesečne bruto plaće izdvaja 5% mirovinskog doprinosa, koji se uplaćuje na njihov osobni račun u obveznome mirovinskom fondu. Obvezne mirovinske fondove osniva i njima upravlja mirovinsko društvo. U Hrvatskoj postoje četiri društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, koji novac iz mirovinskih fondova ulažu na tržištima kapitala s ciljem da svakom članu fonda omoguće isplatu što veće mirovine u budućnosti.

Svako mirovinsko društvo dužno je članovima obveznih mirovinskih fondova ponuditi na izbor tri kategorije fondova: A, B ili C. Kategorije se razlikuju prema strategiji ulaganja i ograničenjima članova, koji mogu izabrati fond ovisno o tome koliko im je godina preostalo do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu.

KATEGORIJA A

Fondovima kategorije A omogućeno je liberalnije ulaganje, pa su zbog očekivanih viših prinosa u dugom roku namijenjeni mlađim osiguranicima. Mogu ih odabrati korisnici koji do uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu imaju najmanje deset godina. Fond kategorije A najmanje 30% neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, drugih članica EU ili članica OECD-a, a najviše 65% može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU ili članica OECD-a.

UMFO

KATEGORIJA B

Mirovinski fondovi kategorije B, s umjerenom strategijom ulaganja, namijenjeni su osiguranicima srednje životne dobi. Osiguranik može odabrati fond B ako mu je do ispunjenja uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu ostalo pet ili više godina. Fond kategorije B najmanje 50% neto imovine fonda ulaže isključivo u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU ili članica OECD-a, a najviše 40% može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU ili članica OECD-a.

UMFO

KATEGORIJA C

Mirovinski fondovi kategorije C najmanje su rizični i namijenjeni su osiguranicima kojima je ostalo manje od pet godina do mirovine. Fond kategorije C najmanje 70% neto imovine fonda ulaže isključivo u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU ili članica OECD-a. Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a najviše 10% neto imovine fonda mogu uložiti u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU ili članica OECD-a.

UMFO

Osobni mirovinski računi vode se u obračunskim jedinicama. Svaka obračunska jedinica predstavlja proporcionalni udjel u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. Zbroj vrijednosti svih obračunskih jedinica, na računima svih članova fonda, čini ukupnu vrijednost imovine fonda. Vrijednost obračunske jedinice svakodnevno možete pratiti na web stranici REGOS-a. Dostupni su podaci za sva četiri društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, i to za sve kategorije fonda.

Kategoriju svojeg obveznog mirovinskog fonda možete promijeniti jedanput godišnje, u mjesecu svojeg rođenja. To možete učiniti online na web stranici REGOS-a ili na šalteru REGOS-a u poslovnici Fine uz osobnu iskaznicu. Svaki član može odabrati kategoriju A, B ili C unutar svojeg obveznog mirovinskog fonda i za to ne plaća naknadu. Između kategorija A, B i C mogu birati samo članovi kojima je do starosne mirovine ostalo deset i više godina. Ako do mirovine imate od pet do deset godina, možete birati između fondova kategorije B i C. Članovi kojima je ostalo manje od pet godina do mirovine mogu izabrati jedino najmanje rizičan fond kategorije C.

Ipak, postoje ograničenja ovisno o tome koliko još godina imate do svoje mirovine. Tako je zakonom propisano da u određenom trenutku moramo “seliti” u “sigurnije” fondove, kako bi se zaštitila vrijednost imovine koju smo do tada uštedjeli i sačuvala za isplatu mirovine. U fondu A kategorije možemo ostati najdulje do dana kad nam preostaje još 10 godina do mirovine, tada po zakonu moramo preseliti u fond B kategorije, odnosno ako to ne učinimo sami, preseljenje imovine u fond B kategorije obavlja se po službenoj dužnosti. Također, 5 godina prije mirovine, iz fonda B kategorije obavezno selimo u fond C kategorije. Cilj je da se imovina članova fonda koji su bliže mirovini ulaže u državne obveznice koje se smatraju najsigurnijim ulaganjem uz najmanji rizik od gubitaka u slučaju negativnih trendova na tržištu kapitala.

Kampanja ‘Dan za životni plan’ 

Sadržaj članaka dio je projekta Financijska pismenost, a nastao je u suradnji Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te native studija 24ContentHaus. Više informacija potražite na www.mirovinskifondovi.hr